Референции от клиенти

СМС-С ЕООД е фирма, на която може да се разчита за изпълнение на сложни проекти в тежката промишленост

инж.Пламен Пеев - Area Manager Electrical and Instrumentation Dundee Precious Metals Krumovgrad

виж цялата референция

Персоналът на СМС-С спазва на много добро ниво правилата по здравословни и безопасни условия на труд, екологичните норми, както и фирмените процедури на Ер Ликид.

Георги Георгиев Индустриален Мениджър, Air Liquide Bulgaria

виж цялата референция

Екипите на СМС-С изпълняват всяка дейност професионално и отговорно, със спазване на сроковете за изпълнение, без компромиси в качеството...

Бисер Цолов Проектен Мениджър, Аурубис България АД

виж цялата референция

Декларираме нашата убеденост за високия професионализъм и коректност на ръководния и изпълнителския състав на „СМС-С“ ЕООД – една съвременна фирма, на която може да се разчита...

инж.Иво Трингов Управител, „КОРДЕЕЛ – БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

виж цялата референция

Нашето впечатление е, че СМС-С е фирма която работи в стила на най-добрите европейски традиции, с висока техническа култура, качество и отговорности...

Йордан Йорданов Н-к Енергиен отдел, „Костенец-ХХИ“АД

виж цялата референция

Без всякакво колебание, бихме препоръчали Вашата фирма на всеки, който желае да работи с надежден партньор, чийто основен приоритет е удовлетворението на клиента...

Уве Ким Петробау Инженер България ЕООД

виж цялата референция