CMC-C Обучения

В Учебния център на СМС-С се обучават под различни форми студенти, ръководни и изпълнителски кадри от енергийните служби на промишлени предприятия.

Повишаване на квалификация 1

Повишаване на квалификация

В Учебния център на дружеството в гр.Пирдоп се провеждат курсове за повишаване на квалификацията на ръководни и изпълнителски кадри от енергийните служби на промишлени предприятия.

Обектово обучениеSite training 2

Обектово обучение

СМС-С провежда специализирано техническо обучение на персонала по поддръжката на електрическите съоръжения по време на строителството и пуска в експлоатация на инсталациите и уредбите.