Нашите продукти

Електрически табла и разпределителни уредби 1

Електрически табла и разпределителни уредби

В СМС-С произвеждаме промишлени електрически табла и разпределителни уредби. В зависимост от условията на работа и изискванията на клиента се избира подходяща конструкция на таблата и уредбите. Прилагаме два основни подхода:

  • Асемблираме типово тествани конструкции на водещи производители.
  • Произвеждаме специални конструкции по собствена документация, в т.ч. за минната промишленост.

Преносими комплектни подстанции 2

Преносими комплектни подстанции

В СМС-С проектираме и изработваме преносими комплектни подстанции. Вариантите са:

  • За външен монтаж. При този вариант се проектира и изработва подходящ по размер контейнер, в който се монтират трансформатори СН/НН, разпределителни уредби за СН и НН, табла за управление, UPS и др. В контейнерите се изграждат осветителна и алармени (противопожарна и охранителна) инсталации. При необходимост подстанцията се обзавежда със система за отопление, вентилация и климатизация.
  • За монтаж в подземни рудници. При този вариант отделните основни елементи (модули) на подстанцията се монтират върху метални рами (шейни). Шейните осигуряват възможност за транспортиране на модулите чрез теглене. Основните модули обикновено са два. Първият модул съдържа разпределителната уредба за СН, трансформатора СН/НН и табло НН за Собствени нужди. Вторият модул включва главна разпределителна уредба за НН (МСС), апаратура за управление на двигатели (DOL или VSD)и UPS. Когато е необходимо се изработват допълни модули съдържащи трансформатори НН/НН, разпределителни табла за НН и кондензаторни батерии.

Специализирани защитни устройства за IT руднични електрически мрежи 3

Специализирани защитни устройства за IT руднични електрически мрежи

Дружеството ни произвежда по собствено „know-how“:

  • Защитни устройства от тока на утечка в системи с изолиран спрямо земята източник – трифазни и еднофазни за променлив и постоянен ток с напрежения до 1000 V.
  • Релета за контрол на заземителния проводник.
  • Блокове за дистанционно управление.
  • Захранващи блокове.

Специални конструкции комутационни апарати 4

Специални конструкции комутационни апарати

Проектираме и изработваме специални конструкции комутационни апарати по искане на конкретен клиент. Обикновено това се случва, когато на пазара липсва серийно производство на подходящ за случая апарат. Такива наши продукти са:

  • Разединители за постоянен ток до 12 kА с моторно задвижване, подходящи за работа в електролитното производство.
  • Щепселни съединения 250 А 1000 VIP54, предназначени за работа в мините и строителството.

Учебни стендове 5

Учебни стендове