Личните ми впечатления и отзиви дават основание да препоръчам фирма „СМС-С“ ЕООД – електроинженеринг, като точен, коректен и с висок професионализъм изпълнител, на който може да се разчита.

инж. Данчо Тодоров

Интертръст Холдинг BG

Equipment supplied by „CМC-C” EOOD is “state of the art” and “fit for purpose”, contacts are completed without delay with full documentation being provided Training is offered to in-house employees during commissioning, developing both good spirit and co-operation.

N.Trasiev, A.E.Evans, J.W.Gardner

Navan Resources Group of Companies

СМС-С ЕООД демонстрира професионализъм, отговорност за високо качество и спазване на договорените срокове при изпълнение на възложени задачи […]

СМС-С ЕООД разполага с висококвалифициран инженерен персонал и с много добри изпълнители, на които може да се разчита при проектиране, монтаж и настройка на електрически уредби и особено в областта на мините, обогатяването и металургията, където фирмата е от малкото в страната с дългогодишен опит, традиции и компетентност…

инж. Васил Ников

Шнайдер Електрик България ЕООД

Декларираме нашата убеденост за високия професионализъм и коректност на ръководния и изпълнителския състав на “СМС-С” ЕООД – една съвременна фирма, на която може да се разчита…

инж. Иво Трингов

“КОРДЕЕЛ – БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Високото качество на работа, точността, акуратността и стриктното спазване на поетите задължения, съчетани с подчертан професионализъм са достатъчно основание да препоръчам СМС-С ЕООД като един надежден и ефикасен партньор.
С показаната висока квалификация на работническия и инженерно-технически персонал, фирмата изцяло спечели нашето доверие

инж. Любо Данаилов

Cumerio Med JSCo

“… без всякакво колебание, бихме препоръчали Вашата фирма на всеки, който желае да работи с надежден партньор, чийто основен приоритет е удовлетворението на клиента…”

Уве Ким

Петробау Инженер България ЕООД

Нашето впечатление е, че СМС-С е фирма която работи в стила на най-добрите европейски традиции, с висока техническа култура, качество и отговорности.

Йордан Йорданов

Костенец – ХХИ

В работата си СМС-С ЕООД е заслужила нашето доверие. Всяка дейност се характеризира с компетентност и отговорност, със спазване на сроковете за изпълнение, без компромиси в качеството.
СМС-С, с професионалното си отношение при изпълнение на възложените задачи, е фирма, на която може да се разчита за изпълнение на сложни и специфични за минните предприятия проекти

инж.Петко Иванов

Dundee Precious Metals Челопеч