Издателско каре

СМС-С ЕООД

Адрес: ул. “Георги Бенковски” №3, гр. Пирдоп, 2070

Тел: +359 7181 51 44

Адрес на управление: ул. “Княжевска” №16, гр. София, 1619

Номер по ДДС: BG831846287

Собственик: Стефан Чобанов

Email: office@cmc-c.com

Авторски права за съдържанието на уебсайта. Авторските права за цялото съдържание на този уебсайта са собственост на СМС-С ЕООД. Никаква част от съдържанието, в това число графична, аудио или текст, не може да бъде използвана в други електронни или хартиени издания без изричното разрешение от страна на СМС-С ЕООД.

Правила за употреба. Въпреки нашите постоянни усилия да поддържаме вярна и актуализирана информация на нашия уебсайт, ние не поемаме отговорност за достоверността, верността, пълнотата или качеството на публикуваната информация. СМС-С ЕООД или авторите на текстовете не могат да бъдат подвеждани под отговорност във връзка с преки и косвени щети, произтичащи от употребата на този уебсайт. Ние изрично запазваме правото си да променяме, добавяме, или изтриваме публикувана информация без предварително известие.

Линкове. В случай на пряко или косвено пренасочване към линкове, попадащи извън сферата на отговорност на СМС-С ЕООД, наказателна отговорност носи само притежателят на съответните страници. В случай на пренасочване, СМС-С ЕООД не поема отговорност за съдържанието на линковете. За всякакви щети, произлезли от използването или неизползването на предоставената информация, криминална отговорност носи собственикът на съответните страници. За включването на съдържание от нашия уебсайт в интернет страници на други компании, които предлагат стоки и услуги(framing),се изисква изрично предварително съгласие от СМС-С ЕООД.