преносими руднични комплектни трансформаторни подстанции

преносими руднични комплектни трансформаторни подстанции

Проектирани и произведени в съответствие с БДС 11623-83