руднични електрически табла

руднични електрически табла

в съответствие с БДС 11623-83