типово изпитани табла и пултове за управление

типово изпитани табла и пултове за управление

Всички табла и пултове са в съответствие с БДС EN 60439